Najdete na webu města to, co potřebujete? Nebo také přicházíte o nervy?

09.06.2015 14:35

Malinko jsme nahlédli do koaliční smlouvy. Mimo jiné tam stojí:

Zpřehlednění webových stránek města a srozumitelné zpracování základních dokumentů včetně informací o hospodaření města a SMO, městské akciové společnosti Orlová.

A co na to internetové stránky města?

Proti původnímu stavu již došlo k drobným změnám. Ba dokonce k pozitivním. Dokázali aktualizovat informace jednotlivých odborů pro občany, kde mnohdy byly informace dávno neplatné, zavádějící a nebo někdy taky žádné.

Některé odkazy, které se nepoužívaly nebo už nebyly aktuální, byly zrušeny. Znovu byla také zavedena rubrika „Dotazy občanů“. Dokonce tato i funguje, i když - v poslední době buď nejsou nové dotazy, nebo se nějak otázky a odpovědi zasekly, což je asi stav v souvislosti s odchodem tajemnice Tiché z úřadu. Poslední dotaz je z 13. 5. 2015. Také je na webu města zveřejňováno více aktualit. Ale zdá se, že je to všechno. Co bude ale dál?

Pokud se třeba chce občan podívat na srozumitelný základní dokument, jako je příkladně rozpočet města, tak si můžeme otevřít v hlavní nabídce pouhý odkaz. Objeví se nám z internetu grafické znázornění rozpočtu. Ovšem starého. Jako by aktuální rozpočet na letošní rok neexistoval? Ovšem kdo hledá - najde, ten aktuální je prostě jen dobře schovaný. Také přibyly nové odkazy a dá se říct, že docela zajímavé. Například se objevil nový odkaz na městskou kroniku, virtuální prohlídky města /už  sice od zimy/, ale tyto odkazy zřejmě není čím zaplnit!

Krizové řízení stále zeje prázdnotou. Zřejmě město není v krizi a tak není a ani nebude co krizově řídit. Nově je také zřízena záložka „Setkání starosty“,  ovšem - kdo, co, jak a kde se bude setkávat? Nic, pusto a prázdno. Nabídky tedy hezké - obsah žádný! Také nějaké ty informace o výsledcích hospodaření města, nebo dokonce SMO - to bychom už asi chtěli opravdu moc po Tiskovém oddělení. Zřejmě je to pro městskou radu asi velmi složité dát webové stránky města, obsahově a v souladu s koaliční smlouvou, do pořádku. Není divu ani času. Městská rada musí řešit nekalé manévry jinak neschopné opozice, byť pod vedením komunistů tak, aby nemohlo dojít k „překvapivým“ odhalením restů a kostlivců z dob volebních – minulých! I přesto. Snad to není takový problém, aby se někdo schopný trochu věnoval praktickým věcem, pro užitek všech a dotáhl stránky města na úroveň zajímavých, přehledných a hlavně srozumitelných a užitečných pro běžného občana.

Vážení koaliční zastupitelé – SLIBY CHYBY!

PHP

Diskusní téma: Najdete na webu města to, co potřebujete? Nebo také přicházíte o nervy?

do ztracena

x man 22.06.2015
Portál dávno nafunguje,ukázka toho,lépe řečeno neschopnosti,jak se to nezvládá.

Magoři

000 09.06.2015
Co tim chcete říct, zachraňujete si prdele. Pozdě, měli jste myslet na začádku, když jste šli do politiky.

Zametání stop?

000 09.06.2015
Nuchápu zrovna na stránkách, kterým teče do bot??? Dostanu vysvětlení už mě vaše anonimita unavuje, vite že dřív nebo později dáte svoji hlavu pod gilotinu

Přidat nový příspěvek

Kontakt

ORLOVSKÉ novinky Orlová orlovskenovinky@email.cz