Na žádost Ing. Katauera - ZVEŘEJŇUJEME

21.04.2016 12:30

Pan

Josef Berný

Místopředseda představenstva                                             doručeno na BD osobně  17 .3.2016

Bytové družstvo v Orlové

Masarykova 1326

Orlová Lutyně

Existuje právní důvod ,proč BD v Orlové nemá od 15.6.2015 řádně zvoleného předsedu představenstva ev. představenstvem pověřeného zaměstnance-ředitele správy BD ?

Jistě si vzpomínáte ,že představenstvo BD jmenovalo pana Mohylu za ředitele správy Bytového družstva 14.6.2011 v době, kdy byl pan Mohyla řádně zvoleným předsedou představenstva.Bylo to na základě jeho prohlášení,že  přenechá funkci předsedy představenstva svému místopředsedovi,ing Bučkovi,který nebyl zaměstnancem družstva.Panu Mohylovi ,  jako zaměstnanci družstva a nově získané funkci    „místopředsedy představenstva“ by to umožňovalo v souladu se stanovami BD vykonávat funkci ředitele správy Bytového družstva v Orlové.Jeho slibu uvěřili téměř všichni členové představenstva a pan Mohyla,i když byl stále ještě předseda představenstva byl současně jmenován představenstvem  i za ředitele správy BD v Orlové.

Krátce po svém jmenování odmítl pan Mohyla předat funkci předsedy představenstva ing Bučkovi a začal souběžně vykonávat  obě funkce.Podvodným slibem,kterým  oklamal celé představenstvo se dopustil porušení článku č.78 platných stanov,které  určovaly,že mu jako předsedovi představenstva a zaměstnanci družstva přísluší vést  Bytové družstvo v Orlové v postavení vedoucího organizace.Funkce ředitele správy družstva tak byla právně neplatná ihned od svého vzniku  z důvodu porušení slibu pana Mohyly daný představenstvu.Ten ji v rozporu se stanovami BD protiprávně vykonával od 14.6.2011 do 15.6.2015   Ukazuje to na nízkou právní znalost i morální úroveň stávajících  členů představenstva.Tento jeho „ podraz“ bude po zbytek života pana Mohyly  kaňkou na jeho vizitce.

Oprávněně tedy tvrdím,že po odstoupení pana Mohyly z představenstva BD 15.6.2015  nemá žádné zákonné  právo zastávat dále  funkci ředitele správy BD v Orlové,kterou získal  podvodným slibem učiněný  představenstvu BD a  funkce ředitele správy  BD byla právně neplatná na základě článku 78 našich  Stanov  od 14.6.2011!!

 

 

                                                                         2.  

Představenstvo  mohlo po odstoupen 15.6.2015 J.Mohylu znovu pravomocně jmenovat ředitelem správy BD (skutečně o problematice a řízení BD z Vás toho ví nejvíce).Nedovolují Vám to však Stanovy BD článek 79-2.

Nemáte totiž řádně zvoleného předsedu představenstva! A byla to Vaše povinnost místopředsedy představenstva jeho volbu zajistit.

       

Po 15.6.2015 za popsané situace bylo pane Berný Vaší povinností:

  1. Vrátit J.Mohylu do funkce vedoucího technického úseku,kterou vykonával před svým zvolením za předsedu představenstva za plat,který měl v roce 2011.Dále zajistit,aby BD nezaměstnávalo současně dva vedoucí technického úseku.
  2. Po doplnění plného počtu členů představenstva, zajistit volbu nového předsedy                                               představenstva.To jste do současnosti neučinil a absence předsedy představenstva má za následek soustavné porušování stanov BD a nikdo není představenstvem pověřen řízením správy organizace BD v Orlové .Vy jako místopředseda představenstva máte právo vyjímečně zastupovat předsedu představenstva v době nepřítomnosti. Dobře víte,že 9 měsíců nemáte koho zastupovat!  9 měsíců protiprávně „vykonáváte“ funkci  předsedy představenstva a ve skutečnosti za Vás rozhoduje pan Mohyla! Důvody, proč  jste za 9 měsíců nezajistil zvolení nového předsedy představenstva,když J.Mohyla,bývalý předseda představenstva rezignova budete muset vysvětlit delegátům na SD?Nabízí se otázka,zda to byl Váš záměrný úmysl, nebo jste plnil pokyn  pana Mohyly.

 

  1. TEĎ TO NEJPODSTATNĚJŠÍ:

Ze Stanov vyplývá,že ředitel správy BD dle zákona 90/2012 nepatří mezi orgány družstva.Za družstvo je navenek oprávněno jednat pouze představenstvo družstva a jeho předseda.(Viz čl.69 a 71 Stanov) Vy osobně od 15.6.2015 umožnujete ,aby BD v Orlové protiprávně  řídil  a za BD navenek jednal J.Mohyla. Není členem představenstva , vite,že  funkci  ředitele správy družstva,kterou získal podvodem  14.6.2011 je od svého  vzniku právně neplatná. A nově jste jej do funkce ředitele správy BD jmenovat nemohli!

 

Od 15.6.2015 až dosud , jsou právně  neplatné všechna nařízení a  právní  dokumenty  podepsané panem Mohylou. Jejich neplatnost může BD časem způsobit značnou škodu.

 

                                                                3.

Doporučuji jejich důkladnou kontrolu,zejména u smluv  a  kontrolu  jeho podpisů    u úvěrů na opravy domů,které by pan Mohyla  podepsal.(pokud  banka tento fakt zjistí, ihned schválené úvěry zablokuje!) Doporučuji  asistenci KK.

Pan Mohyla není oprávněn veřejně jednat a vystupovat za BD v Orlové.(a nebude moci ani v případě řádného jmenování za ředitele správy BD).

 

 

          Jste si vědom,že Výroční zprávu o hospodaření za rok 2015 má podepsat  a předložit SD předseda představenstva?  Žádám Vás o zjednání nápravy všech vytýkaných nedostatků  a doporučuji svolat za tímto účelem mimořádné zasedání představenstva.Bytové družsto musí mít do volebního SD předsedu představenstva se statutární odpovědností za BD.(§ 713) a představenstvo musí při řízení družstva dodržovat stanovy BD a zákon 90/2012.

 

O nic jiného mi nejde.

 

                                                                                                    Ing katauer Jan

                                                                                                Správce a delegát SD za 1012

 

Diskusní téma: Na žádost Ing. Katauera - ZVEŘEJŇUJEME

000

drustevnik 25.04.2016
P. Stach alias 000
000 vlastni druzstevni byt
000 prevadi byt na kamaradku S.
000 ziskava levne druzstevni byt od zadluzeneho druzstevnika
000 prodava byt za statisice
000 prevadi svuj byt od S. zpet na sebe
000 dekuje zamecnikovi Jardovi za odmenu za svou praci a boj proti vnitrnim nepratelum
000 se smeje a slavi
Je to jeste jednani druzstva nebo spis jednani smejdu?

Re: 000

Družstevník 27.04.2016
BD vedou šmejdi -Mohyla,Berný,Mačková a kobyla Zubičková.Takže je to jednání šmejdů.

Záznamy: 1 - 2 ze 2

Přidat nový příspěvek

Kontakt

ORLOVSKÉ novinky Orlová orlovskenovinky@email.cz