Milí čtenáři, fandové a návštěvníci našich stránek,

26.12.2015 16:00

máme zde konec roku 2015  a blíží se 366 dnů  roku 2016. Měli bychom se všichni zamyslet nad tím, co se nám podařilo a  s čím nejsme doposud spokojeni a zároveň si udělat takový malý „Byznys plán“ pro dny následující.  Co nás čeká v  příštím roce a jakým směrem se budou naše úvahy ubírat. Takové malé zamyšlení nad podstatou a směrem našich stránek.

Co se týká  redakce „Orlovské novinky“ musíme  přiznat, že rezervy  tady stále jsou. Bohužel. A proto slibujeme všem našim čtenářům, že se budeme   více a intenzivněji zajímat o dění v Orlové, a to si dáváme všichni v  redakci jako naše předsevzetí. Na našich  stránkách jistě najdete zajímavosti týkající se obou Bytových družstev v Orlové. Hlavně informace po mimořádném Shromáždění delegátů Bytového družstva v Orlové, které se koná v lednu v roce 2016 a v květnu nebo červnu opět v roce 2016. Již teď se proslýchá mezi družstevníky a správci, že kontrolní komise pod  vedením nekompromisní  Ing. Oršulíkové rozkryla značný  a  dlouhodobý tok peněz do kapes vyvolených zaměstnanců  pracujících pod  slovutným zámečníkem a ředitelem v jedné osobě. Byly tyto finance poskytovány za mimořádnou práci nebo loajalitu k vedení???? Jak dalece se na tomto finančním ohodnocení podíleli družstevníci vkládající své peníze do správy družstva? Dále nás bude určitě zajímat spor Mgr. Potyšové a Ing. Danělišyna /pokud se osobní útoky W.D. do všech stran vůbec dají nazvat sporem/. Již nyní vidíme evidentní schizofrenní kroky samotitulovaného novináře. V jednom svém  titulku, jako první ze stran žalovaný a žalující, hlásí v červených barvách  velikosti písma č. 24 v Arielu, že byl uzavřen smír mezi Potyšovou a Danělišynem. Po týdnu však opět, jako by prozřela strana žalovaná, píše  Danělišyn, že byl k tomuto smíru vlastně  stranou žalující donucen (komu v době jednání chyběl opatrovník zjistíme). Bude nás také zajímat náš stálý korespondent a v jedné osobě oponent, vystupující pod  pseudonymem 000 (jednu nulu mu ubíráme, označení „OO“ dostatečně vystihuje jeho charakterové rysy), který má/měl na svém facebooku informaci, že studoval VŠB. Nikdo ho nikde jinde, jak na lavici v pivnici zvané Atom, sedět neviděl. Vlastně viděl. V době jeho nemocenské, seděl /zřízení jak zákon káže/ a kouřil v budce autobusové zastávky spolu s „novinářem“ a správcem známých stránek „Orloviny.cz“.

Bude nás také zajímat průběh  stavby náměstí, které je nám slibováno a určitě rádi přivítáme podněty, které nám zasílejte na naši e.mailovou adresu!!! Máme času dost a dostatek angažovaných osob k tomu, abychom  různé „nesrovnalosti“ pro vás rozkryli. Informace, hlavně ty nepopulární, se získávají  někdy dlouho, ale rádi na tom zapracujeme a o výsledky se veřejně podělíme.

Milí čtenáři, naši fandové a všichni diskutující - přejeme vám  úspěšný nový rok. Méně omezených, pomlouvačných, nepřejících, závistivých  a zlých lidí ve vašem blízkém okolí a jen samé krásné a pohodové dny.

Redakce  „Orlovské novinky“

Diskusní téma: Milí čtenáři, fandové a návštěvníci našich stránek,

Samotitulovaná doktorka

00 02.01.2016
Omlouvám se, ještě poslední příspěvek. Když samotitulovaný novinář, proč né samotitulovaná Ph.D. Potyšová, proč nenapíšete něco, co by nám občanům osvětlilo, jak je to s vzděláním naší 1. místostarostky. Máte téma, jsem zvědav jak čtenářům Potyšovou vykreslíte, vy umělci.

Rezervy

00 02.01.2016
Rezervy máte, vy anonymní hovada. Loučím se s vaším webem, ať vám sledovanost obstará nekompromisní Oršulíková, která je lhářka a falšuje dokumenty. Ať zveřejní dokument pod číslem jednacím 362, který oproti svému podpisu převzala. Pak se ta špína může očistit. Můj poslední příspěvek na tomto webu. Přejí v roce 2016 hodně vykonstruovaných kaus, aby jste vy magoři, měli o čem psát. Petr Stach

Záznamy: 1 - 2 ze 2

Přidat nový příspěvek

Kontakt

ORLOVSKÉ novinky Orlová orlovskenovinky@email.cz