Koalice? Opozice? A nebo část koalice podvádí koalici s části opozice?

08.01.2017 19:50

Ptáme se,kdo to vlastně v Orlové vládne?Na některé nesrovnalosti už  poukázal Danělišyn v Orlovinách, ve svých článcích: Až opadne příliv ukáže se,kdo plaval nahý aneb Zastupitelstvo v modrém oparu. Předpokladem u fungující koalice je,že rada města se dohodne na programu pro jednání zastupitelstva a měla by mít jistotu,že vše při jeho jednání hladce odhlasují.Bohužel se dost často stává,že koaliční partner ANO, na zastupitelstvu  hlasuje proti koalici a chová se jako čistý diversant.Zbytek koalice pak musí hledat hlasy právě u opozice.Nabízí se otázka,proč je tomu tak.ČSSD z nejasného důvodu stále drží koalici s ANO.Například Ječmionková: její ekonomický„majstrštyk“je,že má DKMO koupit do letního kina na léto stroj na cukrovou vatu a nebo na popcorn.Že by těmi  penězi by bylo vhodnější přispět na údržbu v DKMO,na to už odborně nestačí.ČSSD by  mělo vlastně logicky koalici vypovědět a ohlídnout se po spolehlivějším a hlavně schopnějším partnerovi.Ovšem na to zřejmě ČSSD nemá koule (dneska moderní výraz).Kdo by to asi byl.KSČM?Proto poklonkují Ječmionkové a neumětelům za ANO,protože oni je o místa nepřipraví,aspoň zatím.Jednoduše nemají nikoho koho  by tam dali.Místní organizace orlovského ANO je po vyobcování předsedkyně Potyšové naprosto rozklížená a to dokonce tak, že pro samý strach se bojí dokonce přijímat nové členy do členské základny místní organizace.Tuto členskou základnu pro Orlovou tvoří jejich jen jejich zastupitelé a Klimša, včetně dvou manželek od Klimši a Hrdiny. Předpoklad je,že ANO vyhraje parlamentní volby a tudíž málo zkušení a málo inteligentní lidé, se voliči, podporující pouze Babiše, povezou na vlně popularity Babiše nikoliv ANO, a je tak možné,že ANO i výrazně opět uspěje v komunálních volbách 2018.Tady se zřejmě projeví moudrost součastné „politiky“ ČSSD v Orlové.Pomalu,ale jistě nakupují všichni mazlavé mýdlo a vydatně namazaní se tlačí a budou postupně tlačit do patřičného otvoru zastupitelům za ANO.Po komunálních volbách se z těchto otvorů budou hlásit o nějaké drobky ve vedení města.Jenom abychom alespoň u nějakého korýtka zase byli.Dnešní starosta Kuča a předseda ČSSD Palonci mazlavé mýdlo ani nebudou potřebovat.Současný starosta Kuča se spokojí s místem místostarosty a Paloncy si pohodlně může ředitelovat (pokud vůbec jim to místo Ječmionková dá).Z ČSSD zřejmě už nebudou potřebně poklonkovat,ale zůstanou ve stálém a hlubokém úklonu.A Ječmionková, jako starostka, bude občany  dále bavit svou hloupostí a svými výroky, které  na konci svého duchaplného vystoupení opět  popře (viz. poslední zastupitelstvo).A to vše pro blaho hrstky voleb účastnících se Orlovských občanů,jak jinak.

Vážení čtenáři,přejeme Vám v roce 2017 hodně zdraví,štěstí,osobních úspěchu v soukromí i profesně a hlavně ,aby se Orlová stala prosperujícím městem a my abychom nemuseli pranýřovat Orlovské politiky.

Redakce Orlovských novinek

Diskusní téma: Koalice? Opozice? A nebo část koalice podvádí koalici s části opozice?

Je to tak

Arnošt 09.01.2017
Už delší dobu pozoruji,že ČSSD nepokrytě podlézá ANO v Orlové.Jistě očekává patřičnou odměnu po komunálních volbách 2018.Také bych chtěl upozornit na rozsudek vrchního soudu,který byl zveřejněn na Orlová 2014.Danělišyn byl opět odsouzen.Ty jeho povídky na Orlovinách jsou jenom zastírací manévry od své prohnilé osoby.Spisová značka: 8 Cmo 136/2016

KOPIE PROTOKOLU O VYHLÁŠENÍ ROZSUDKU

před odvolacím soudem

Vrchní soud v Olomouci oddělení: 8 Cmo dne: 26. října 2016

Věc:

Žalobce (žalobkyně): SMO, městská akciová společnost Orlová, Orlová-

Lutyně

Žalovaný(á): 1) JUDr. Jaromír Sýkora

2) Ing. Alfred Roik

3) Ing. Waldemar Danělišyn

4) Ing. Radomír Juřica

5) Ing. Vladimír Cigánek

O 1.020.000,- Kč s příslušenstvím

Přítomni od soudu:

Předseda senátu: JUDr. Ladislav Bognár

Soudci: JUDr. Pavel Kolář

JUDr. Jan Zavrtálek

Zapisovatel: Jana Sedláčková

Protokol vyhotovil podle těsnopisného - zvukového záznamu:

K vyhlášení rozsudku se dostavili:

1. žalobce(žalobkyně): nikdo

osobně rodné číslo:

osoba pověřená za něj (ni) jednat:

pověření ze dne: č.l. spisu:

se nedostavil (a) - doručení vykázáno dnem: vzato na vědomí

* doručení není vykázáno

2. zástupce žalobce(žalobkyně): Mgr. Jan Siostrzonek, nikdo

plná moc ze dne: 10.4.2014 č.l. spisu: 6

ustanoven rozhodnutím ze dne: č.l. spisu:

substituční plná moc ze dne: č.l. spisu:

se nedostavil - doručení vykázáno dnem: vzato na vědomí

- doručení není vykázáno

3. žalovaný (á): nikdo

osobně rodné číslo:

osoba pověřená za něj (ni) jednat:

pověření ze dne: č.l. spisu:

se nedostavil (a) - doručení vykázáno dnem: vzato na vědomí

- doručení není vykázáno

(O.s.ř. č. 005-protokol o vyhlášení rozsudku před odvolacím soudem - první strana)

4. zástupce žalovaného (žalované): 2) JUDr. Richard Mencner, nikdo

plná moc ze dne: 11.1.2016 č.l. spisu: 180

ustanoven rozhodnutím ze dne: č.l. spisu:

substituční plná moc ze dne: č.l. spisu:

se nedostavil - doručení vykázáno dnem: vzato na vědomí

* doručení není vykázáno

*

5.

Předseda senátu: JUDr. Ladislav Bognár

Vyhlášení rozsudku zahájeno ve 13.00 hodin.

Poté byl vyhlášen

r o z s u d e k :

I. Rozsudek soudu prvního stupně se v napadené části výroku I. ohledně žalovaného 3) m ě n í tak, že žaloba o zaplacení částky 820.000,- Kč spolu s 8,05% úrokem z prodlení ročně z této částky za období od 18.4.2014 až do zaplacení se z a m í t á .

II. V další napadené části, tj. ve výroku II., se rozsudek soudu prvního stupně p o t v r z u j e .

III. Ve zbývající napadené části, tj. ve výroku III., se rozsudek soudu prvního stupně m ě n í tak, že žalovaný 2) je povinen zaplatit žalobci částku 670.000,- Kč spolu s 8,05% úrokem z prodlení ročně z této částky za období od 18.4.2014 až do zaplacení, z čehož částku 200.000,- Kč spolu s 8,05% úrokem z prodlení ročně z této částky za období od 18.4.2014 až do zaplacení je povinen zaplatit žalobci společně a nerozdílně spolu s žalovaným 3).

IV. Žalovaný 3) a žalobce nemají navzájem právo na náhradu nákladů řízení.

V. Žalovaný 2) je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 63.731,- Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokáta Mgr. Jana Siostrzonka.

VI. Žalovaný 3) je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů odvolacího řízení částku 10.070,50 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokáta Mgr. Jana Siostrzonka.

VII. Žalovaný 2) je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů odvolacího řízení částku 12.958,80 Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám advokáta Mgr. Jana Siostrzonka.

Hlasitě diktováno, skončeno a podepsáno ve 13.05 hodin.Více zde: https://www.orlova2014.cz/waldemar/

Záznamy: 1 - 1 ze 1

Přidat nový příspěvek

Kontakt

ORLOVSKÉ novinky Orlová orlovskenovinky@email.cz