A co nového na BD v Orlové?

15.02.2016 16:00

25.1.2016 se konalo mimořádné shromáždění delegátů bytového družstva a  nic mimořádného nepřineslo.Proč by také mělo.Na BD se nic nezměnilo.Po soudním rozhodnutí opustil Mohyla post předsedy představenstva a hned si nechal schválit představenstvem,účast na představenstvu.Letitou praxi bylo,že vedoucí předložil materiál a vysvětlil „klubu důchodců“ aby vše bylo jasné.Momentální vedoucí správního úseku sice moc kvalitně nepracuje, zadlužení neplatících nájemníků se zvyšuje,  přesto pochopila,že jednání Mohyly na BD není čisté. Tím ztratila jeho důvěru a Mohyla vykládá představenstvu svou verzi právních náležitostí. Nový vedoucí technického úseku také nemůže předkládat,protože by mohl vidět do švindlů Mohyly se zakázkami a hlavně s provizemi a tak si Mohyla v představenstvu prosadí svou variantu zpracovanou Kačánim, který je  od minulého roku  jako stavební technik u firmy Fatra (a zakázky se jen hrnou a vyhrávají).A s Mačkovou se domluví předem,protože ti dva musí držet basu nebo v ní oba skončí.Předsedou výběrové komise se stala Kasanová a tak bývalá technička investic na BD a členka představenstva BD (pracuje na MÚ Orlová na ORI) je opět u zdroje a možná se ji podaří postavit další dům v Čeladné za dalších 6 mil.Vždyť BD bude dělat 10 nových výtahů a nějaké tepelná čerpadla a stavět k panelákům nové lodžie přestavovat koupelny a to už něco od firem kápne i jí.Kontrolní komise milimetr po milimetrů zdolává Mohylu a Mačkovou a už se dostali k výplatnicím  a hlavně k odměnám některých velmi dobrých pracovníkům.

Zaměstnanci napsali a určitě to nebylo pod nátlakem otevřený dopis s obsahem,že nesouhlasí aby KK plnila své povinnosti a kontrolovala. Obyčejní zaměstnanci nemají co tajit,jejich odměny,pokud nějaké jsou,jsou normální,ale co ti „exponovaní“zaměstnanci např.Mačková zdárně brání vydání všech podkladů ke zpronevěře na které se podílela a to je třeba odměnit.Nebo Zubičková,která dře jako kůň  nebo kdo koho vlastně dře? Kačáni bývalý vedoucí TU dodnes je na BD skoro denně a pokračuje ve svých „zakázkách“,které si na družstvu upekl, jako stavební technik u Becíka (Fatra. Představenstvo schválilo Vnitřní předpis – zákaz kouření a požívání alkoholu nebo jiných návykových látek na pracovišti  až na konci roku 2015, když největší alkoholik už byl odejíty.Dříve toto nešlo schválit,protože by museli hned druhý den Stacha, Zubíčkovou a Mačkovou propustit. Ovšem jak  budou probíhat páteční oslavy a denní potřeby některých popíječů?To s každou půlkou vyběhnou před budovu,šup tam sní a honem zpátky,když nemůžou požívat na pracovišti.

Takže mimořádné shromáždění také nic nového nemohlo přinést.Snad jen pro pobavení všech vystoupil Stach s návrhem, aby bylo na správním poplatku strháváno o 10 Kč více a z toho byla zaplacena „závisle“ nezávislá kontrola,která bude kontrolovat BD a KK aby nekontrolovala a tím   konečně vyjde nevyjde najevo jak vlastně družstvo hospodaří.Tím ovšem podle vzoru Mohyly nabádá k porušování stanov BD.KK je od toho aby kontrolovala činnost představenstva a celého BD.Možná měl Stach na mysli forenzní audit,po kterém někteří delegáti už dlouho volají,ale neznalá většina delegátů ještě nepochopila proč jsou delegáti a hlasují jen podle pokynů Mohyly.Ale takový forenzní audit by třeba odhalil praktiky s mimořádně přidělenými byty.Např.Stach před několika lety neplatil alimenty na své dvě děti-studenty.Dostal se do exekuce a měl přijít o svůj družstevní byt.Představenstvo mu přednostně přidělilo byt.Stach si někde vypůjčil a vyplatil nějaký dluh na tom bytě. U takto přidělených bytů platí,že se s nimi nesmí pět let nakládat, tudíž je ani prodat.Ovšem u některých privilegovaných jde toto nějakou kličkou obejít.Stach byt prodal,dluh vyplatil a ani nepoděkoval členům družstva,že se mu na exekuci složili.Vždyť zneužil majetek členů BD. V květnu bude volební SD.Je šance změnit vedení BD.Pokud se do té doby nerozhodne třeba i soudně o neoprávněném  obohacení (asi 100 tisíc) Mohyly, když neuznával zákon a vykonával obě funkce jak předsedy tak ředitele.Pokud by byl odsouzen tak by nesměl vykonávat žádnou funkci na BD.A druhá možnost je, že členové prostřednictvím svých delegátů dostanou rozum a smetou celé představenstvo,ale tohle už je pouze zbožné přání té rozumnější menšiny delegátů.

Diskusní téma: A co nového na BD v Orlové?

Pro Stacha

Občan 27.02.2016
Článek na Orlovinách o titulu Potyšové je trochu zmatečný.Podle něj Titul Ph.D získala jako čestný titul a vychází z toho,že se vztahuje k sociálnímu poradenství.Je diskutabilní jestli tato zahraniční VŠ je státní nebo soukromá a celkem nezáleží jestli ta škola existuje nebo už ne (ovšem i u nás je spousta diskutabilních VŠ i státních,které dávají tituly byť některé už zanikly a jak se jimi nositelé pyšní,protože by normálně nevystudovali.S přihlénutím na mentální dispozice Danělišyna je otázka jak on k titulu přišel). Stach na facebooku se pyšni, že absolvoval VŠB.Na reklamě měla Potyšová titul Ph.D,který se vztahoval k její poradenské činnosti. Na kandidátní listině se toto neobjevilo ani nikde jinde.


Svatí pochodují

Občan 25.02.2016
Musím reagovat na diskuzi v Orlovinách tady,protože mi na Orlovinách příspěvky Danělišyn maže.Stach tvrdí,že má oficiálně potvrzeno,že doktorka není doktorka.Podle pravidel Stacha a Danělišyna to znamená pravý opak.Protože:Danělišiyn tvrdí,že v SMO pracoval poctivě a "ozdravoval"pracovní prostředí a všichni víme,že měl velký podíl na podvodech,tunelování a odstranění dokladů k rozkradení 35 mil.Potom,bohužel soudy dopadly jak dopadly.Tvrdil,že soud p.Potyšové s Danělišynem žalobu zamítl. Pravdou je,že prohrál,musel se omluvit i veřejně,což dlouho odmítal a platí trapně po pětistovce.Stach tvrdí,že na BD pracoval poctivě pro blaho družstevníků,ale pravda je,že podváděl,bral úplatky,okradl družstevníky podvodem s bytem až musel byt vyhozen protože se stal nebezpečný i jeho vzoru Mohylovi.Takže,ať Stach doslova zveřejní oficiální potvrzení.Ovšem,kdo nám zaručí,že opět nelže.Já jsem ten diplom viděl a zřejmě jsem nebyl sám.
!jsem rád,že už tam nejsem"

bývalý družstevník 16.02.2016
Je to pravda. I Katauer upozorňuje, že dluhy na nájmech rostou a nikdo je nevymáhá. peníze začnou chybět.Je to povinnost správního úseku. Ale paní vedoucí se věnuje svému byznysu- převodu bytu do osobního vlastnictví v bytovém družstvu v Hlubině, tak nemá čas na dluhy . Stížnost už na ní z Hlubiny přišla. Mohyla to ale asi neřeší.Otevřený dopis proti kontrolní komisi zaměstnanci museli podepsat . Co jim taky zbylo.Mohyla prý u toho málem plakal,když všichni podepsali.Ale pokud se nezmění vedení družstva,tak to může špatně dopadnout. Divím se, že si lidé za nepřevádějí byty do osobního vlastnictví. Tento stav dlouho nevydrží a peníze dojdou. To už ale bude mít Mohyla s Kačanym dostavěno.

Záznamy: 1 - 3 ze 3

Přidat nový příspěvek

Kontakt

ORLOVSKÉ novinky Orlová orlovskenovinky@email.cz